Hvordan beskytte seg mot virus?
Virus er årsaken til mange sykdommer, som for eksempel vanlig vinterinfluensa. Vinteren 2020 er mange også engstlige for det fryktede Coronaviruset. Hva kan man gjøre for å beskytte seg?

WHO har laget en rekke guider med tips om hvordan man kan beskytte seg mot virus.

Det er skrevet en rekke artikler om viruset, blant annet denne artikkelen fra NRK om hva vi foreløpig vet om coronaviruset.

Viruset smitter mellom mennesker via dråpesmitte, gjerne hosting og nysing. Det kan også sitte på overflater som dørhåndtak og gelendre.

Luftrensere kan beskytte mot virus
På generelt grunnlag (og ikke nødvendigvis spesifikt for Coronaviruset) vet vi at en rekke luftrensere bekytter mot virus. Det er dokumentert at dette hjelper mot vanlige virus som forårsaker influensa, og vi håper nå at det også kan beskytte mot Coronaviruset. Husk at dette ikke er et legeråd, men et velmenende tips om noe som kanskje kan redusere sannsynligheten for å bli smittet.

Luftrensere hjelper mot virus på følgende måte:

  • Virus fanges i HEPA-filter. Virus kan sees på som partikler som blir fanget i et godt HEPA-filter. Et godt HEPA-filter vil redusere antallet virus i luften, som vil redusere smittefaren. De fleste gode luftrensere vil hjelpe her.
  • Virus drepes og uskaeliggjøres med teknologien PlasmaWave. Flere luftrensere fra Winix bruker PlasmaWave og vil gi ekstra beskyttelse mot virus.
  • Teknologien IonFlow fra LightAir er dokumentert å uskadeliggjøre virus mens det fortsatt er i luften.

Færre virus gir mindre smittefare
Vi sier ikke at du unngår smitte og sykdom om du bruker en luftrenser. Det vi sier er at det er allment kjent og vitenskapelig dokumentert at gode luftrensere uskadeliggjør virus i luften. Ved å redusere mengden virus i luften vil du redusere sannsynligheten for å bli syk. Dette gjelder for virussykdommer generelt, og vi antar at det også gjelder for Coronaviruset spesielt.