Hvor ofte skal man bytte luftfilter på en avfukter?
Ale luftavfuktere har luftfilter. Hvor ofte skal disse byttes?

Rene filter er viktig:
Det finnes flere forskjellige avfuktere, og de har forskjellige typer filter. De vanligste filtere er som følger:
 
1. Forfilter som skal støvsuges ofte. Et rent luftfilter er viktig for å sikre en god tørkeeffekt og et lavt strømforbruk. De fleste problemer med en luftavfukter er forårsaket av dårlig renhold. Det er derfor viktig å sørge for rene luftfiltre. Bruk aldri luftavfukteren uten forfilter. Ved normal bruk skal forfilteret ikke byttes, men varer hele apparatets levetid.
 
2. HEPA-filter som skal byttes. HEPA-filteret beskytter luftavfukteren ytterligere. I tillegg renser det luften, og bidrar dermed til bedre inneklima og bedre helse. Bruk gjerne HEPA-filteret i kombinasjon med avfukterens ionisering for optimal effekt. HEPA-filteret kan støvsuges noen ganger, med bør etterhvert byttes. Avfukteren kan brukes uten HEPA-filter, men vi anbefaler å alltid bruke HEPA-filter for å gi avfukteren lengre levetid og for å gi deg bedre inneklima.
 
3. Kullfilter som skal byttes. Avfukteren kan også ha også et kullfilter for å redusere lukt. Kullfilteret kan brukes i kombinasjon med HEPA-filteret, eller uten HEPA-filteret. Kullfilteret vil ikke fjerne partikler fra luften, men vil hjelpe til med å redusere vond lukt i rommet. Bruk kullfilteret i kombinasjon med avfukterens ionisering for optimal effekt. Legg merke til at kullfilteret leveres i en plastpose. Dette er fordi kullfilteret begynner å virke idet det kommer i kontakt med luft, og effekten vil bli redusert så lenge det er i kontakt med luft. Dersom avfukteren eller filteret ikke skal brukes på en stund anbefaler vi å pakke det inn i plast for å bevare effekten så lenge som mulig. Når kullfilteret ikke lenger har noen effekt skal det byttes.
 
Hvor ofte skal luftfilter byttes?
Dette er helt avhengig av luftkvaliteten der avfukteren står, og av hvor lenge avfukteren kjører viften for å tørke. Bytteintervallene er svært individuelle. Intervallene som angis her er kun en indikasjon, basert på «normal» bruk.

Forfilter: Støvsuges hver 14. dag. Byttes aldri.
 
HEPA-filter: Avfuktere er ofte sesongprodukter som brukes noen måneder i året. Bytt da HEPA-filter etter hver sesong. Brukes avfukteren hele året bør HEPA-filter byttes 2 til 3 ganger pr år. Står avfukteren for eksempel i en garasje med mye støv eller i et tørkerom / vaskerom med mye tekstilpartikler kan filteret med fordel byttes oftere. Støvsug gjerne filteret for å oppnå lengre bytteintervaller.
 
Kullfilter: Kullfilteret tar til seg lukt, og intervallet er avhengig av hvor mye lukt som skal fjernes. Har du ikke problemer med lukt behøver du ikke bytte kullfilter. Kullfilteret byttes når det mister sin effekt, og vi anbefaler å bytte kullfilter med samme intervall som HEPA-filter, altså etter hver sesong eller 2 - 3 ganger pr år.
 
Avfukter Arida S9L HEPA-filter
Bildet over viser luftavfukteren Arida S9L med forfilter og HEPA-filter som fjerner partikler fra luften.
I tillegg kan man bruke et kullfilter for å fjerne lukt.
 
Skrekkeksempel på tett luftfilter avfukter
Bildet over viser et skrekkeksempel på et luftfilter fra avfukteren Meaco DD8L som ikke er rengjort. Bildet stammer fra en reklamasjonssak der kunden påstod at avfukteren ikke virket. Da vår tekniker fikk avfukteren tilsendt så han med en gang at filteret var helt tett. På høyre side av bildet ser vi hvordan luftfilteret er etter at det er renset med hånden (ikke støvsuger). På venstre side ser vi hvor tett luftfilteret var. 
Etter at luftfilteret ble støvsuget virket luftavfukteren som den skulle. Tett luftfilter er ingen reklamasjonssak / garantisak.