Hva er forskjellen på Meaco DD8L Standard og Meaco DD8L Junior?
Disse to luftavfukterne ser helt like ut, men likevel er det forskjellig navn og forskjellig pris. Hva er forskjellen på disse to avfukterne?

Likheter:
Disse to avfuktere er i utgangspunktet helt like. De har det samme kabinettet / skallet, og de tørker akkurt like effektivt begge to. Begge er godt egnet i alle temperaturer, spesielt lave temperaturer under 15 grader, men over 0. 

Forskjeller:
Meaco DD8L Standard har to funksjoner som Junior ikke har:

  1. Ionisering av luften. Dette hjelper til med å rense luften, og det reduserer vond lukt. (Kjellerlukt, båtlukt ...) Ioniseringen kan slås av eller på via betjeningspanelet.
  2. Bakteriedrepende belegg på luftfilteret. Dette er med på å redusere mengden bakterier i lufta, og vil således også bidra til å redsere vond lukt (Typisk kjellerlukt og båtlukt)

Som du ser er disse modellene svært like, men Meaco DD8L Standard er vesentlig bedre til å fjerne lukt enn Meaco DD8L Junior.

Velg Meaco DD8L Stanard hvis du skal bruke den i oppholdsrom der lukt kan være et problem.
Velg Meaco DD8L Junior hvs du skal bruke den på steder der lukt ikke er et problem.
Velg Meaco DD8L Standard hvis du er i tvil. Det kan hende du seere skal bruke den et sted der lukt er et tema,selv om du ikke planlegger for det nå.

Er du sterkt plaget av lukt så vil vi anbefale å se på Meaco DD8L Zambezi. Denne har en mye kraftigere ionisering enn Standard, og er dermer enda mer effektiv i kampen mot lukt i fuktige miljøer.

Hvordan unngå kjellerlukt. Forskjell DD8L Standard og DD8L Junior