Skal jeg velge HEPA-11 eller HEPA-13 til luftrenser?
Hvilket filter er best til en luftrenser?

Luftrensere kommer med forskjellige typer luftfilter. Den vanligste benevnelsen er HEPA-filter. HEPA sier ikke noe om hvordan luften renses, men sier kun noe om hvor godt luften renses. Et HEPA-filter fjerner en viss andel av partiklene i luften.

HEPA-filter kommer i flere klasser, benevnet etter hvor stor effektivitet de har. Som eksempel fjerner et filter av klassen HEPA-11 95% av partiklene i luften, mens et HEPA-13 fjerner 99,97% av partiklene i luften.

Da er vel HEPA-13 bedre enn HEPA-11, eller...?
Ved første øyekast ser  det ut som at HEPA-13 er et bedre filter enn HEPA-11, og strengt tatt så er det det, men... det er alltid et "men".

HEPA-13 er et tettere filter enn HEPA-11. Det vil si at luften som går gjennom filteret bremses mer. Det betyr at luftstrømmen i et filter av typen HEPA-13 er mindre enn luftstrømmen i et filter av klassen HEPA-11. Dette betyr at med samme luftrenser så får du:

  • HEPA-13 gir renere luft, men ikke så mye luft
  • HEPA-11 gir mye luft, men ikke så ren luft

Luften som renses i et filter av typen HEPA-11 kan passere gjennom filteret flere ganger i timen, og dermed renses oftere enn luften som renses med et HEPA-13.

Sammenligne HEPA-11 og HEPA-13
Klasse Fordel Mengde luft Resultat
HEPA-11 Renser godt Mye luft Luften passerer filteret ofte, og renses litt hver gang
HEPA-13 Renser best Lite luft Luften passerer filteret sjeldent, men renses godt når det først passerer

Hva er best, HEPA-11 eller HEPA-13?
Hva er best av høy luftstrøm eller nøyaktig rensing? Her strides de lærde. Du finner dem som mener at høy luftstrøm er det beste, så lenge man holder seg på minimum klasse H11, mens andre sverger til å bruke filter av medisinsk klasse, H13, selv om luftstrømmen blir redusert.

Vi vil være forsiktige med å konkludere generelt. Antagelig er det ene best i noen tilfeller og for noen partikler, mens det andre er best for andre typer partikler under andre forhold. Du kjenner dine allergier best, og du er kanskje mer kompetent til å vurdere hva som er best for deg!

Velg filter selv
Meaco er spesialister på inneklima. Meaco har utviklet en god luftrenser som heter MeacoClean 76x5. Denne leveres som standard med filter HEPA-11, men som tillegg kan du kjøpe et filter av klassen HEPA-13 dersom du mener dette er bedre for deg. Da kan du altså selv velge hvilket filter du vil ha.

Kilder og henvisninger
Oshiner, hvilket filter er best?
Medifyr Air, H11 eller H13, hva er forskjellen
Smart Air Filters, Hvorfor et svakere filter er bedre