HEPA-filter eller HPP-filter?

Hvilken type luftfilter er riktig for deg? Hva er forskjellen på HEPA og HPP (elektrostatisk luftfilter)?

Det finnes flere typer luftfilter, og vi skal her se på forskjellen mellom HEPA-filter og HPP-filter.

Les om HEPA-filter

Les om HPP-filter

Se video

HEPA eller HPP


Hva betyr HEPA?
HEPA er en måte å sertifisere hvor godt en filter renser luften. Strengt tatt betyr det ikke noe hvordan luften renses, så lenge en viss andel av partikene fjernes. Klarer du å fjerne partikler ved å boble luften gjennom vann, så kan man i prinsippet kalle vannet for et HEPA-filter så lenge luften renses tilstrekkelig. 

I dagligtale er et HEPA-filter et "mekanisk" filter med fiber på kryss og tvers, som fanger partikler i luften som passerer gjennom filteret.

Denne typen filter er som regel enten flate eller sirkulære (runde). De e rofte "krøllete" slik at man får en stor overflate på filteret.

Fordeler med HEPA-filter:

 • Renser luften effektivt
 • Enkle å bytte
 • Enkelt å forstå hvordan de fungerer, og lett å forholde seg til i hverdagen

Ulemper med HEPA-filter

 • De må byttes ofte, som regel 2 - 3 ganger pr år
 • Et nytt filter er effektivt, men et brukt filter vil miste effekt over tid
 • Nye filter koster penger, så over tid blir det en kostnad
 • Filteret er "bruk og kast" så man kan stille spørsmålstegn ved om det er miljømessig riktig

Se et utvalg av luftrensere med HEPA-filter her


HPP-filter - Elektrostatisk filter

Elektrostatiske filter (HPP) er et populært alternativ til det som i dagligtale kalles HEPA-filter. Dette har også sine fordeler og ulemper. Dette filteret virker på den måten at luften som passerer luftrenseren tilføres elektrisk spenning. Dette gjr at partiklene i luften får en elektrisk ladning. Deretter blåses luften forbi noen elektrisk ladede metallplater. Når negativt ladede partikler treffer en positivt ladet plate, så fester partikkelen seg til platen. På samme måte vil en positivt ladet partikkel feste seg til den negative platen.

Fordeler med HPP:

 • Luftfilteret kan vaskes, og behøver ikke byttes. Dette sparer store kostnader over tid
 • Filteret er like effektivt over tid. Mister ikke effekt etterhvert som filteret blir brukt
 • Filteret tettes ikke igjen av partikler, så luftstrømmen opprettholdes over tid
 • Kan brukes igjen og igjen og igjen. Miljømessig riktig
 • Stillegående da viften ikke behøver å være så sterk

Ulemper med HPP:

 • Kan trenge noe lengre tid for å rense luften, så luftrenseren bør stå på 24/7
 • Filteret skal normalt ikke skiftes, men går det i stykker så vil en reparasjon bli dyrt
 • Du må rengjøre filteret, som er en større jobb enn å bytte et HEPA-filter (til gjengjeld er det gratis)

Se et utvalg av luftrensere med HPP-filter her

 

Bør jeg velge HEPA eller HPP?
Begge deler er gode rensemetoder. Vi har gode erfaringer med luftrensere i begge kategorier. Du gjør ikke noe galt i å velge noen av dem. Når du nå har lest om likheter og forskjeller, så har du kanskje en mening om hva som passer best for deg?

Her kan du se vårt utvalg av luftrensere.