Hva koster det å bruke en avfukter?
Er det dyrt å bruke en luftavfukter? Dette er det umulig å svare på. Det er litt som å svare på hvor høye bensinutgifter du har på en bil. Det er litt som å spørre om hvor mye penger man bruker på mat i måneden. (Men vi har noen svar, les videre...)

Som du forstår i eksemplene fra bil og mat så kommer dette an på mange ting. Hvor stor bil har du? Hvor mye kjører du i måneden? Hva koster en liten bensin? På samme måte er det med mat. Du kan ha dyre vaner eller billige vaner. Du kan bo alene, eller ha en familie på fem.

Slik er det også med en avfukter. Det som betyr noe er hvor mye vann som skal fjernes. Her er det forskjellig. Noen har en liten leilighet, andre har et stort hus. Noen er alene og tørker lite klær innendørs. Andre har fire aktive unger med fotballklær og treningstøy som skal vaskes og tørkes og brettes hver eneste dag. (Never ending story, yes I know...)

Likevel så kan vi gjøre noen anslag, men legg merke til at dette er anslag og antagelser. De faktiske kostnadene er det umulig å si noe om, men du kan få en viss pekepinn ved å se på våre tall.

Leilighet
La oss begynne med en normal leilighet, der det bor en eller to personer. La oss anta at avfukteren ikke skal tørke så mye, og at den klarer seg med å jobbe to timer hvert døgn. Du har kanskje luftavfukteren Meaco 10L ABC, som bruker ca 150 Watt ved en normal luftfuktighet og temperatur (20 grader og 60% luftfuktighet). Da bruker den tilsammen 0,150 kW i 2 timer som blir 0,30 kWh (Kilowatt-timer) pr døgn. 

Fortsetter den slik en hel måned, så vil den bruke 0,30 kWh x 30 dager = 9,0 kWh i løpet av måneden. Hvis vi regner med at en kWh koster 1,0 krone inkludert nettleie så blir månedsprisen for å bruke en avfukter 9 kroner. Er det verdt 9 kroner i måneden for å passe på din helse?

Noen måneder vil du kanskje bruke den litt mer, mens andre måneder vil du ikke bruke avfukteren i det hele tatt. 

Når du i tillegg tenker på at all strømmen du bruker på en avfukter kommer tilbake som overskuddsvarme fra tørkeprosessen, så vil du kunne redusere oppvarmingen din tilsvarende (i fyringssesongen).

Worst case
Hva er det absolutt meste det går an å bruke i strøm på en luftavfukter? Hvor ille kan det bli om alt går galt?
La oss fortsette med den samme leiligheten og e samme 150 Watt pr time. Dersom avfukteren tørker hele tiden, atså 24 timer i døgnet, i 30 dager i måneden, så får vi følgende regnestykke:

0,150 kilowatt x 24 timer pr døgn x 30 døgn pr måned = 108 kWh
(0,150 x 24 x 30 = 108)

Med en strømpris på 1,0 krone pr kWh blir altså totalprisen 108 kroner i måneden dersom avfukteren tørker uten stans døgnet rundt. Dette er svært usannsynlig, men dersom det likevel skulle skje så har du virkelig behov for en avfukter, og du har da så store problemer med fukt at du absolutt bør bruke en hundrelapp i måneden på å bekjempe dette. Husk at du fortsatt får verdien av denne strømmen tilbake som varme til rommet.

Enebolig med flere barn
La oss se på en familie med en enebolig og noen barn. Det er et større areal som skal tørkes. Det er flere klesvask som skal tørkes. Det er mange som dusjer og det er mye aktivitet. Denne familien kjøper seg en større avfukter, for eksempel Meaco 20L Platinum. Denne avfukteren bruker typisk 220 Watt, og må kanskje tørke i 4 timer i døgnet. Totalt strømforbruk i ett døgn blir da 0,220 kW x 4 timer = 0,88 kWh pr døgn. Brukes den i 30 dager blir det 26,40 kroner i måneden, forutsatt en strømpris på 1 krone pr kWh.

Med tanke på at du får dette tilbake til oppvarming i fyringssesongen, og at du får et mye bedre inneklima (samt raskere klestørk) så burde det være verdt prisen.

Worst case for familien
La oss se på et worst case scenario for denne familien. Den samme avfukteren skal tørke luften døgnet rundt i en hel måned. Hva koster det?

Vi får 0,220 kilowatt x 24 timer pr døgn X 30 døgn pr måned = 158,40 kroner pr måned.

Hva koster det å bruke en avfukter?
Som du forstår er det endel faktorer som spiller inn, men vi har nå sett på noen alterrnativer. Vi kan oppsummere dette i følgende tabell:

Pris for bruk av avfukter
  Lite bruk Worst case
24 timer i døgnet
Leilighet
Liten avfukter
2 timer / døgn
9 kr pr måned 108 kr pr måned
Enebolig
Stor avfukter
4 timer / døgn
26,40 kr pr måned 158 kr pr måned

Tallene er hentet fra eksemplene beskrevet ovenfor.