Ren og trygg luft er veldig viktig i barnehage og skole. Se film her om hvilke erfaringer de har hos Bromma Enskilda Skola i Sverige.

Denne skolen har installert luftrenseren LightAir Health + som renser luften for partikler og som uskadeliggjør virus i luften.

Dette systemet for luftrensing og viruskontroll er tilgjengelig som abonnementsordning. Det vil si at du ikke får noen kostnader til kjøp av dyrt utstyr. Du betaler kun så lenge du hart behov for å rense luften og redusere virus. Om du ikke ser noen effekt, eller om du legger om driften eller flytter til nye lokaler så sier du bare opp abonnementet, og faktureringen slutter. No cure = No pay!