Barnehage har redusert sykefravær etter å ha installert luftrensere
Mange barnehager sliter med sykdom både blandt barn og ansatte. Det er naturlig, siden det er mange barn fra forskjellige steder, og alle blir eksponert for smitte. Lillehammer Idrettsbarnehage ønsket å redusere sykdom i barnehagen, og forsøkte å installere luftrensere. Mye av smitten er dråpesmitte i luften, og ved å rense luften vil man redusere smittestoffene i luften. Da blir færre syke.

En luftrenser på hver avdeling
Luftrensere renser luften i det rommet der de står. Effekten i andre rom er svært liten. Derfor ble det montert en luftrensrenser i hver avdeling. Etter dette er sykefravære kraftig redusert. Maria Geneva Jordskogen er leder i barnehagen, og sier følgende: "Høsten 2018 har vi neste ikke hatt sykdom i barnehagen, og vi har ikke hatt epidemi med norovirus som vi pleier. Og vi vet at andre barnehager her har hatt det. Vi kan ikke si sikkert om det er pga luftrenserene vi har hatt lavt sykefravær blant barna, men vi tenker at det kan være en av grunnene."

Erfaring med luftrenser i barnehage

HEPA-filter fjerner smittestoffer
Et HEPA-filter fjerner partikler fra luften, og det kan også fjerne smittestoffer. Mange sykdommer skyldes virus og bakterier, og disse kan fanges i et slikt filter. I tillegg til å fjerne virus og baktierier vil luften også inneholde færre partikler. Det gjør at luftveiene blir mindre irriterte, og dermed kan hanskes bedre med de få smittestoffene som er igjen. Man har ingen garanti for at en luftrenser vil fjerne all smitte. Man vil fortsatt bli utsatt for noe, men man blir mindre utsatt og man blir mindre syk. På den annen side er det ingen som har godt av å leve i et sterilt miljø, men på steder som i en barnehage er det fint å kunne få redusert smitte og sykdom. Som vi ser er de veldig fornøyde i denne barnehagen.

Liten luftrenser på hvert rom
Mange tror at en stor luftrenser er det beste, og ser seg blind på antall kvadratmeter luftrenseren oppgis å dekke. Det man må huske på er at luftrensere har problemer med å rense luften andre steder enn akkurat der de står. Derfor er det som regel smart å gjøre som Lillehammer Idrettsbarnehage har gjort, nemig å bruke flere små luftrensere plassert på flere steder. Da sikrer man at man får en god rensing av luften.

Luftrenser i barnehage
Her ser vi hvordan luftrensere er plassert i barnehagen.

Positiv tilbakemelding
Vi hos Bedre Inneklima AS setter stor pris på slik tilbakemelding. Vi kommer på jobb hver dag for å gi våre kunder et bedre inneklima og dermed også et bedre liv. Dette viser at jobben vi gjør hver dag gir resultater.

Luftrenser i Lillehammer Idrettsbarnehage

Nedenfor ser du luftrenseren som er montert i barnehagen, og som har gitt gode resultater, og antagelig mindre sykefravær.

Om du vil se på andre luftrensere så finner du en større oversikt over luftrensere her.

Til forsiden Mer om dette emnet