Kontorlandskap gir høyere sykefravær. Høyere sykefravær med kontorlandskap. Overskriftene er mange.
Hvorfor er det slik? Hva kan gjøres?

Kontor sykdom

Problemene
Det er mange store anerkjente medier som skriver om risikoen med kontorlandskap Du kan lese om det både i AftenpostenNRK og Dagens Næringsliv. Artikelene hevder at kontorlandskap kan gi 12% høyere sykefravær mens delt kontor kan gi så mye som 18% økt sykdom. Det opplyses om flere grunner til dette:

  • Virus er en viktig årsak. Mange sykdommer smitter via virus, og det at mennesker sitter tett sammen gjør at virusene lett smitter fra person til person. Virus overføres i luften, og er det en som hoster kan nestemann bli syk.
  • Forstyrrelser gjør at folk ikke får roen de trenger. Dette kan virke demotiverende og stressende. Dette kan igjen gi redusert immunforsvar som gir økt risiko for sykdom.
  • Støy oppgis også som en faktor som er lite gunstig.
  • Følelsen av å sitte på utstilling er det også mange som misliker.

Løsningene

  • Vår mening er at et kontor til hver ansatt er det riktige. Da kan man jobbe effektivt og bedre beskyttet mot smitte. Skal man samarbeide eller diskutere noe så kan man oppsøke hverandres kontor eller bruke et møterom.
  • Vil man likevel bruke åpent landskap eller delt kontor så bør man beskytte seg. Bruk en luftrenser som fjerner virus. Kan du redusere mengden virus i luften så vil du også redusere smittefaren. Selv om du har et ventilasjonsanlegg som renser luften som kommer inn i bygget, så er det fortsatt viktig å rense inneluften så det ikke smitter fra person til person innendørs.

Kostnader
Det er noen kostnader ved bruk av luftrenser.

  • Du må kjøpe eller leie selve luftrenseren
  • Du bruker noe strøm, men dette er som regel så lite at det er neglisjerbart
  • Du må bytte filter noen ganger i året

Alternativet er at folk blir syke. Kan du halvere sykefraværet så vil du spare mye penger. Hør med HR-avdelingen hva sykefraværet koster, så vil du fort finne ut at det er svært billig å bruke en luftrenser.

Det finnes både små og store luftrensere. Du kan velge om du vil rense luften på ett kontor eller for hele kontorlandskapet.