Hvorfor er det så tørr luft på kontoret?
Mange kontorbygg opplever veldig tørr luft om vinteren. De har et velfungerende ventilasjonsanlegg, men sliter likevel med tørr luft, sprukne lepper, tørre hender og tørre øyne. Hvorfor er det så tørr luft inne om vinteren? Mye av årsaken ligger faktisk i ventilasjonsanlegget, men det er ikke fordi det er dårlig. Det er fordi naturlovene gjør det slik. Men det finnes løsninger!

Luftfuktighet og temperaturforskjell
Det vi mennesker opplever er relativ luftfuktighet. Relativ luftfuktighet er mengde vann i luften i forhold til (relativt til) den mengde vann som luften kan inneholde ved den temperaturen. Dersom man endrer temperaturen så endrer man også luftfuktigheten. Når temperaturen i luften øker, så senkes den relative luftfuktigheten.

Ventilasjonsanlegget senker luftfuktigheten om vinteren
La oss ta et typisk eksempel. Ute er det null grader, med 90% relativ luftfuktighet. Ventilasjonsanleget suger inn denne luften, og varmer det opp til 22 grader før det blåses inn i kontorene. Når luft med temeratur 0 grader og luftfuktighet 90% RH varmes opp til 22 grader så synker luftfuktigheten til 20% relativ luftfuktighet. Dette er ikke fordi ventilasjonsanlegget ditt gjør noe galt, men det er fordi natyrlovene krever det! Er du teknisk interessert så kan du søke opp et Mollierdiagram og sjekke selv. Du ser nå at hvis du hele tiden blåser inn luft med 20% relativ luftfuktighet, så vil du tørke ut alt som er. 20% RH er veldig tørt!
(Om sommeren skjer det motsatte, da vil luften få økt luftfuktighet dersom du bruker ventilasjonsanlegget til å kjøle.)

mollierdiagram tørr luft 0 til 22

Hva er løsningen om det er for tørt på kontoret?
Hvis den relative luftfuktigeheten er for lav må du gjøre tiltak. Rent teknisk så kan du senke temperaturen, men i det virkelige liv er ikke det realistisk. Dine arbeidstakere krever 22 grader innetemperatur.. Da må du tilsette mer fuktighet.

Hvordan tilsette fuktighet til luften?
Det finnes flere måter å tilsette fuktighet til luften, slik at den relative luftfuktigheten øker:

  • Sett inn en luftfukter i ventilasjonsanlegget ditt. Dersom dette ikke ble gjort da anlegget ble bygget så er det en stor jobb å ettermontere det, Det er som regel fullt mulig, men det krever endel penger og innsats. Kontakt din ventilasjonsentreprenør for å få høre hvordan dette kan gjøres hos deg og hva det koster. Det blir nok dyrt, men det er kanskje verdt det om dere skal bli lenge i lokalene?
  • Sett inn en luftfukter på hver kontor. Du kan øke luftfuktigheten i hele lokalet, eller lokalt på hvert enkelt sted der det jobber mennesker. Kjøp en liten luftfukter til hvert kontor, og du løser problemet der problemet er.
  • Sett inn en litt større luftfukter i fellesarealene. Dette kan du gjøre i tillegg til en på hvert kontor eller istedenfor en på hvert kontor. Her må dere finne løsninger som passer for dere og for deres utfordringer. Arida Wet 45 er ofte en passende luftfukter for kontorfellesskap, åpne kontorlandskap og større arealer.
  • Sett inn en fastmontert befukter i lager og produksjonslokaler. I de litt mer industrielle områdene kan du gjerne sette inn en fastmontert luftfukter med fast tilkoplet vanntilførsel. Typiske steder dette er aktuelt er større butikklokaler, trelastlager og produksjonslokaler (trykkeri). Arida NEB-serien er godt egnet til dette formålet.

Nedenfor ser du noen utvalgte alternativer. Kanskje finner du noe som passer for deg? Har du spørmål om luftfuktighet og luftkvalitet så er du velkommentil å kontakte oss. Bruk dette kontaktskjemaet, eller ring oss på 3370100. Vi hjelper deg gjerne med løsninger for å både øke og senke luftfuktigheten hos deg, alt etter ditt behov!

Til forsiden Mer om dette emnet