Lightair Health+ er et system for å sikre ren og trygg luft på arbeidsplassen. Systemet fjerner partikler fra luften, og nøytraliserer virus i luften.

Hos en profilert kunde (som ønsker å være anonym) har vi hatt dette utstyret i bruk en stund. Hvilke erfaringer har kunden med LightAir Health+? Anlegget har nå vært installert i tre måneder, og vi har sammen med en representant for bedriften kontrollert utstyret. Som vi ser av bildene nedenfor har luftrenserene virkelig fjernet partikler fra luften:

Erfaring Cellflow 900 luftrenser 2 måneder

Bildet over viser filteret på en luftrenser LightAir CellFlow 900 etter to måneders bruk. Vi ser tydelig partikler som har blitt akumulert i filteret, og som holdes på plass. Filteret skal nå rengjøres og er klar til ny bruk. Dette er partikler som ikke lenger er i luften, og som de ansatte slipper å puste inn.

Bildet nedenfor viser kollektoren på LightAir Ionflow Virushemmer. Denne virushemmeren har flere funksjoner:

  • uskadeliggjøre virus i luften (før de samles inn)
  • samle inn virus, bakterier og andre små partikler (etter at de er uskadeliggjort)
  • hjelpe til med å ionisere luften slik at effekten av CellFlow blir enda bedre

Lightair virushemmer ionflow erfaring

Som vi ser av begge bildene har det blitt samlet inn store mengder partikler fra luften. Dette er partikler som ellers ville svevd rundt i rommene, og som de ansatte kunne pustet inn.

Før vi utførste service på luftrenserene spurte vi de ansatte om hvilke erfaringer de hadde med det nye systemet. Sammenfattet gikk disse svarene igjen blant flere:

  • De følte de hadde friskere luft, men kunne ikke helt sette fingeren på hva det var
  • De mente at det var mindre sykefravær. Her er det dog viktig å huske på at perioden på tre måneder er kort i denne sammengengen, og at mange faktorer kan påvirke. Dette ble også utført mens Norge var delvis stengt under coronaepedemien i 2020, og at forholdet til sykdom og sykmeldinger var ytterst spesielt
  • Ingen hadde negative kommentarer til at utstyret stod i veien eller ikke passet inn blant interiøret (Noen mente endog at det var et positivt bidrag til designen i kontorlokalene)
  • Noen hadde lagt merke til en svak lyd fra virushemmerne, og de fikk opplæring i hvordan denne lyden kan fjernes (Veldig enkelt med en liten børste som følger med)
  • Noen få spesielt interesserte hadde fulgte med på hvordan partikler hadde akumulert seg på kollektoren på Ionflow, og var bekymret for at utstyret skulle fjernes
  • Noen i ledelsen var bekymret for kostnadene

Flere av de ansatte var med da filter og kollektorer ble renset av vår representant, og alle ble forbauset over hvor mye som var blitt fjernet fra luften. Alle forstod at dette var partikler som ellers ville blitt pustet inn. Kontorene er ellers både rene, ryddige og høyt profilerte, men likevel er det et høyt partikkelinnhold fra tepper, tekstiler og fra menneskelig aktivitet. Også papirstøv i nærheten av printeren ble påpekt, selv om kontoret hadde et uttalt mål om å være papirløse.

Kostnadene ble også diskutert, men etter å ha sett det synlige beviset på hvilken effekt dette har ble det raskt enighet om at det helt klart var verdt prisen.

Better safe than sorry!