Vi jobber hver dag for å gi våre kunder et bedre inneklima, slik at de kan ta vare på sin helse og sine eiendeler. Samtidig vet vi at det er mennesker som ikke engang har et inneklima. Vi ser at det er mennesker vi ikke kan hjelpe i vårt daglige virke. Derfor ønsker vi å støtte dem som hjelper andre.

Kirkens Bymisjon hjelper dem som ikke har det så bra i samfunnet vårt. De har programmer for å gjøre det lettere for dem som er fattige i vårt samfunn. De hjelper barn, unge og eldre. De hjelper vanskeligstilte til å komme seg i meningsfylt arbeid.

Listen er lang, og her kan du lese om alt Kirkens Bymisjon gjør.
Bedre Inneklima støtter Kirkens Bymisjon

Hos Bedre Inneklima forsøker vi å se hele bildet. Som alle andre selskaper er vi avhengige av at vår økonomiske bunnlinje er positiv, og at vi har et solid økonomisk fundament for vår virksomhet. Samtidig ønsker vi å se enda større på det. Vi ønsker å se helheten i den triple bunnlinjen. Vi ønsker at vår virksomhet skal gi resultater både økonomisk, sosialt og for miljøet vårt.

Derfor har vi tre fokusområder i alt vi gjør. Vi ser på de tre P-ene. Disse er ikke pris-pris-pris, men "People, Planet, Profit", altså mennesker, miljømessig bærekraft og økonomisk bærekraft. Vi innser at vår evne til å hjelpe de virkelig svake i samfunnet er begrenset, men at vi kan hjelpe dem ved å støtte riktige partnere. Kirkens Bymisjon er en av våre partnere på dette feltet.

TBL Hentet fra Wikipedia
Bildet illustrerer den tredoble bunnlinjen, der både økonomi, sosialt ansvar og økologisk bærekraft er viktig.
Bilde hentet fra Wikipedia.org

For oss er det viktig å være engasjert på alle tre frontene, og vårt partnerskap med Kirkens Bymisjon er ett av våre bidrag til et bedre samfunn.

Vil du lese mer om vårt sosiale engasjement, og hvilke aktører og hverdagshelter vi støtter, så kan du se noen eksempler her.

Bedre Inneklima AS støtter Kirkens Bymisjon i Vestfold