Bedre Inneklima AS støtter Norges Astma og Allergiforbunds nye merkeordning for apparater som gir bedre inneklima.Jarle Karlsrud Bedre Inneklima Norges Astma og Allergiforbund 2018
Jarle Karlsrud fra Bedre Inneklima AS på besøk hos NAAF for å snakke om den nye felles produktmerkeordningen.

For mange år siden anbefalte NAAF produkter som luftavfuktere og luftrensere. I de siste årene har denne ordningen ligget brakk, men nå skal den igang igjen. I 2018 har NAAF startet et samarbeid med astma- og allergiforbundene i Sverige og Danmark om en felles nordisk merkeordning

Den nye felles merkeordningen skal angi hvilke produkter de nordiske allergiforeningene anbefaler. Det er satt en rekke kriterier for hva som skal til for å få bruke denne merkeordningen. I bransjen er disse kriteriene noe omdiskutert, og det har også kommet noe kritikk rundt økonomien i prosjektet. Det koster endel peger å bli med på denne ordningen, og denne kostnaden faller tilslutt på konsumenten. Det vil også favorisere de store aktørene som har råd til å kjøpe seg merket, mens de mindre aktørene ikke kan ta seg råd til dette. Likevel er de fleste enige om at merkeordningen er en god ting, og at det hjelper til med å få satt fokus på viktige ting.

Det er idag en vanlig oppfatning om at man i Norden har ren og trygg luft. Dette er dessverre ikke lenger tilfelle alle steder. Spesielt om vinteren i de store byene kan det være svært dårlig luftkvaltet. Forurensningen fra veitrafikk, fyring og ferger / skip kan gi svært dårlig luftkvalitet, som etterhvert finner veien inn i våre hjem, skoler, barnehager og arbeodsplasser. Til slutt kan partiklene ende opp i lungene våre, og det er det ingen som ønsker.

Med denne nye merkeordningen kan forskjellige aktører dra nytte av et felles fokus på inneklima og helse. Ordningen vil vise hvilke produkter som holder en minstestandard satt av allergiforbundene. De forskjellige nordiske allergiforbundene har delt produktgruppene mellom seg. Danskene skal vurdere shampoo, hudkremer og lignende. Det norske astma og allergiforbundet skal vurdere byggevarer. Apparater for inneklima som luftavfuktereluftfuktere og luftrensere skal vurderes av den svenske avdelingen.

Bedre Inneklima AS i Sandefjord jobber hver dag med denne typer produkter og forsøker hver eneste dag å bidra til økt helse i befolkningen. Bedre Inneklima AS har som mål å gi alle mennesker i Norden en tryggest mulig luft å puste i, og følger derfor denne merkeordningen nøye. 

"Vi håper den nye ordningen kan sette inneklima og behovet for ren luft på agendaen.", sier Jarle Karlsrud, daglig leder hos Bedre Inneklima AS.

anbefalt av astma og allergbiforbundet ny nordisk merkeordning
Her ser vi hvordan den nye felles merkeordningen ser ut.
Merket er en felles nordisk satsning, som forhåpentlig blir godt kjent etterhvert.


Bedre Inneklima AS støtter ny merkeordning hos NAAF
Bedre Inneklima AS i Sandefjord er en av aktørene som markedsfører produkter med den nye merkeordningen.