Bedre Inneklima AS støtter Frelsesarmeen og Redningsselskapet

Vi mener at et samfunn skal dømmes etter hvordan det behandler sine svakeste. I vårt samfunn er det Frelsesarmeen som jobber for de svakeste. Derfor er det en ære å være med på å støtte deres arbeid.

En annen organsisasjon som jobber for dem som trenger hjelp er Redningsselskapet. Vi støtter også Redningsselskapet økonomisk.

Sosialt engasjement