EE-avfall. Retur av elektrisk og elektronisk avfall relatert til inneklima.
Bedre Inneklima AS er opptatt av miljøvern og ressursbruk. Vi vil at ditt inneklima skal være best mulig, og at vårt felles utvendige miljø og klima skal være så godt som mulig.

  • Mye av det vi selger går på strøm, og kan inneholde verdifulle og farlige metaller og andre materialer.
  • Mye av det vi selger inneholder kjølemidler / kjølegasser. Disse er helt trygge når de er inne i apparatet, men dersom det lekker ut kan det skade miljøet og bidra til global oppvarming.

Det er viktig at alle produkter som går på strøm og som inneholder kjølemedier blir returnert til godkjent mottak. Vi oppfordrer sterkt alle våre kunder til å sørge for at produktene blir forsvarlig resurkulert når de en gang ikke lenger benyttes. Husk at mye også kan repareres. Kontakt oss dersom du er i tvil!

Lever det gjerne hos oss
Vi tar imot EE-avtall for den type produkter vi selger. Vi har opprettet forsvarlige og godkjente ordninger for å resirkulere den type produkter vi selger. Derfor kan du gjerne returnere havarert utstyr hos oss, uavhegig av fabrikat og uavhegig av hvor dette ble kjøpt. Vi tar imot produkter som:

  • Luftavfukter
  • Luftrenser
  • Luftfukter
  • Vifte
  • Terrassevarmer

Dette er det som kalles småelektrisk eller små hvitevarer. Vi selger ikke og har heller ikke systemer for å ta imot store hvitevarer som kjøleskap, komfyrer og lingende. Dette på returneres på steder som selger slike produkter.

Hvordan kan du returnere
Vi holder til på Pindsle Industriområde i Sandefjord. Adressen er Pindsleveien 8b, 3221 Sandefjord. Åpningstidene er alle hverdager klokken 0800-01600. EE-avfallet er innelåst for å unngå tyveri, så du må ringe på ringeklokken som henger ved inngangen. Alternativt kan du ringe oss på telefon 33470100. Vi vil da åpne for deg og ta imot ditt avfall. 

Retur av ee-avfall