Hvordan virker en Meaco luftrenser:

Hvordan virker en luftrenser?

En moderne luftrenser med HEPA-filter har ofte flere typer filter i kombinasjon.
Her viser vi deg hvordan MeacoClean Midi og Maxi er bygget opp.

  1. Pre-filter: Dette er et grovt filter som fjerner store partikler som støv, hår og lignende. Disse store partiklene er normalt ikke farlige eller plagsomme for mennesker. Grunnen til at de fjernes med et pre-filter er for å slippe å få så mye støv inn i HEPA-filteret. Pre-filteret kan enkelt støvsuges, og varer normalt i hele luftrenserens levetid. Prefilter kalles også for forfilter.
  2. HEPA-filter: Dette er et finmasket filter som fjerner de små partiklene fra luften. Her fjernes pollen, små støvpartikler, forurensninger og alt som du ikke bør puste inn. HEPA-filteret kan fjerne partikler helt ned til 0,3 mikron (mindre enn det øyet kan se). HEPA-filteret skal byttes når det begynner å bli tett.
  3. Kullfilter: Dette fjerner luft fra luften. Kullet har en veldig stor overflate, og lukten absorberes i denne overflaten. Kullfilteret skal også byttes ved jevne mellomrom- Kullfilteret skal oppbevares i plast helt frem til det skal benyttes, for å unngå at det fylles opp med lukter mens det ligger lagret.
  4. PCO - Photo Catalytic Oxydation og UV-lys: UV-lyset fjerner levende ting som bakterier og virus. Har man bare UV-lys så fungerer det sånn middels godt, men om man kombinerer det med et metallgitter av titandioksid så får det en mye bedre virkning. Denne kombinasjonen gjør at de aller fleste virus og bakterier blir tilintetgjordt og ufarlige.
  5. Ionisering: Luften som blåses ut fra luftrenseren blir ionisert idet den kommer tilbake til rommet. Dette er med å å gjøre det enklere for luftrenseren å få tak i det nye støvet som måtte komme fra rommet. Ioniseringen hjelper også til med å nøytralisere lukt.

Hvor mye kull er det i en Meaco luftrenser?
Aktivt kull er en viktig del av prosessen for å fjerne vond lukt. Generelt kan man si at jo mer kull desto bedre fjernes lukt. Skal du sammenligne luftrensere så bør du også se på mengden kull i filteret. Det er en god indukasjon på hvor effektiv luftrenseren er.

Modell Aktivt kull
MeacoClean Midi 130 gram
MeacoClean Maxi 450 gram

Hva fjerner en luftrenser?

Til forsiden Mer om dette emnet