Hva er Ionflow?
Ionflow er en teknologi for å rense luften. Ionflow lages av det svenske selskapet LightAir.

Hvordan fungerer Ionflow?
Ionflow fungerer på følgende måte:

  1. LightAir IonFlow sender ut negative ioner som gir elektrisk ladning til partikler i luften rundt seg. Dette kommer ut fra toppen av luftrenseren.
  2. Midten av luftrenseren kalles kollektor. Den er positivt ladet.
  3. Partiklene i luften som nå er negativt ladet trekkes mot den positivt ladede kollektoren.
  4. Partiklene fester seg til kollektoren, og blir sittende fast. Nå er de ikke lenger i luften, og de kan ikke komme inn i lungene dine.
  5. Du kan når som helst vaske kollektoren i rennende vann, og skylle partiklene ut med vannet. Det er ingen filter som skal byttes, og ingen kostnader til bruken.

Se denne filmen som forklarer hvordan LightAir Ionflow fungerer:

IonFlow er nesten helt lydløs, og den krever ingen filterbytter. Den bruker veldig lite strøm, og er miljøvennlig i bruk. Det skapes ingen skadelig ozon.

IonFlow og virus
I tillegg til å rense luften vil ionene som IonFlow sender ut skadeliggjøre virus i luften. Når virusene i luften blir nøytralisert og uskadeliggjort vil du bli mindre syk. Flere bedrifter bruker IonFlow for å redusere sykefraværet. IonFlows virkning å virus er dokumentert i en studie utført av Karolinska Institutet i Sverige, og omtalt i en artikkel i tidsskriftet Nature.

Nedenfor finner du noen filmer om LightAir IonFlow som viser hvordan luftrenseren fungerer: