Luftavfukter i båt

Det er mange gode grunner til å bruke luftavfukter i båt.

  • redusere båtlukt
  • mindre mugg, råte, rust og jordslag
  • unngå tæring i det elektriske anlegget
  • bedre annenhåndsverdi
  • lettere båt som er en raskere båt med lavere drivstofforbruk