Ord og uttrykk, Test og omtale

Bedre Inneklima samarbeid NAAF

Bedre Inneklima AS samarbeider med Norges Astma og Allergiforbund

Astma- og Allergiforbundet starter i 2018 en ny merkeordning for produkter som er anbefalt for allergikere. Merket kalles “Astma Allergy Nordic – selected with care“. Nedenfor kan du se hvordan det nye symbolet ser ut.

Denne nye merkeordningen er et samarbeid mellom de ulike allergiforbundene i Norge, Sverige og Danmark. Det er ulike produkter som skal testes, og dette blir fordelt mellom de forskjellige landene. Blir et produkt anbefalt i ett land, så gjelder merkingen automatisk i alle land. Apparater som luftrenser, luftfukter og avfukter skal testes og vurderes i Sverige. Den norske avdelingen skal ta seg av byggevarer som maling og isolasjonsmateriale. I Danmark tar de seg av kremer og shampoo. Dette gjør at de enkelte andene kan bygge kompetanse på hvert sitt felt.

Bedre Inneklima AS er med på ordningen

Bedre Inneklima AS i Sandefjord jobber med inneklima, allergi, mugg, råte, pollen og fuktproblemer hver eneste dag. For Bedre Inneklima AS var det naturlig å bli med på ordningen fra første dag. Jarle Karlsrud hos Bedre Inneklima AS har et godt samarbeid med NAAF, og ser frem til å promotere ordningen.

Er anbefalt best?

Flere har lurt på hva som er kriteriene for å bli anbefalt av forbundet. Kriteriene er forskjellige fra produktkategori til produktkategori. De kriteriene som er valgt er satt ut fra en måte å se verden på, og enkelte kan hevde at dette er feil kriterier. Skal man gå grundig til verks bør man sette seg inn i kriteriene før man baserer sitt valg på merkeordningen. Merkeordningen favoriserer ofte gamle kjente teknologier, mens moderne løsninger ikke blir vurdert. Dette gjøres etter “føre var-prinsippet” og kan være frustrerende for dem som ønsker den siste tilgjengelige teknologien. Andre kritikker mot ordningen er at det er dyrt å bli vurdert, slik at dette favoriserer de store og etablerte merkene som har råd til å bli vurdert. Et oppstartsselskap vil kunne slite med å forsvare de økonomiske konsekvensene.

Alt i alt gir merkeordningen en indikasjon på at man har å gjøre med et godt produkt, som tilfredsstiller gode konservative og vel ansette minimumskrav.

Fokus på ren og trygg luft

Bedre Inneklima AS er positive til den nye merkeordningen og ser frem til å arbeide med den. Arbeidet gjør at det blir satt mer fokus på inneklima og de konsekvensene dårlig inneklima har på helsen. Hos Bedre Inneklima AS jobber de med dette hver eneste dag, og lever av å gjøre livet bedre for andre.

Vi håper den nye ordningen kan sette inneklima og behovet for ren luft på agendaen.” Jarle Karlsrud / Bedre Inneklima AS

 

Flere merkeordninger for allergikere. NAAF har ett av dem.

Flere merkeordninger for allergikere

Det finnes flere gode merkeordninger for deg med astma eller allergi. Her er noen av de mest seriøse og mest brukte: